Viet Consulting Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viet Consulting Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Viet Consulting Group

Viet Consulting Group (VCG) là một trong những công ty tư vấn quản lý đổi mới sáng tạo tiên phong tại Việt Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị để hỗ trợ phát triển khối kinh tế công và tư tại Việt Nam bao gồm:

- Phát triển kinh doanh, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh thông qua huấn luyện, tư vấn, tài trợ hạt giống, hỗ trợ và kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và SMEs trên toàn quốc. 

- Kết nối chuyển giao công nghệ, nhắm đến các dự án công nghệ đổi mới sáng tạo có tính thực tiễn cao có thể thương mại hóa tốt trên thị trường.

- Tư vấn phát triển kinh tế địa phương và các doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc.

Trong những năm qua, VCG đã thực hiện thành công nhiều dự án ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ, nghiên cứu thị trường, tư vấn chiến lược, tư vấn tái cơ cấu, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam.