Việt Huy Hoàng International Logistics CO.,LTD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Việt Huy Hoàng International Logistics CO.,LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Việt Huy Hoàng International Logistics CO.,LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Việt Huy Hoàng International Logistics CO.,LTD

Việt Huy Hoàng International Logistics CO.,LTD là nhà cung ứng các dịch vụ tổng hợp lĩnh vực  Logistics, hoạt động của công ty chúng tôi bao gồm dịch vụ đại lý vận tải quốc tế, tập hợp và vậnchuyển hàng, dịch vụ đại lý tàu biển