Vietnam Industry Research and Consultant

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Vietnam Industry Research and Consultant chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Vietnam Industry Research and Consultant, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Vietnam Industry Research and Consultant

Vietnam Industry Research and Consultant (VIRAC) is an industry research and consulting company that provides valuable industry reports and analysis to both local and foreign clients. We always commit to deliver information, intelligence and insights on the market, industries and its players.

We assist our clients including Investors, Banks, Financial Organizations, Managers and etc. in making strategic decisions, which has positive impacts on their operations, by providing quality reports and analysis with deep insights.