VIETNAM TALENT CORPORATION - VTCORP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

VIETNAM TALENT CORPORATION - VTCORP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VIETNAM TALENT CORPORATION - VTCORP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

VIETNAM TALENT CORPORATION - VTCORP Tuyển dụng

Recruitment Assistant

19/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian