Vietnamese Language Studies

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Vietnamese Language Studies chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Vietnamese Language Studies, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Vietnamese Language Studies

Vietnamese Language Studies Saigon - VLS, was established in 1994. VLS is a leading professional institution specializing in teaching Vietnamese language and culture to international students in HCM City. We take pride in having successfully trained thousands of students over the past 23 years.

VLS conducts academic programs, individual training, and corporate training for overseas-based and HCMC-based international individuals, organizations, and offices. Our students come from a diverse range of backgrounds. Many of them are college and graduate students, researchers, professors, native language teachers, doctors, businesspeople, consulate officers, diplomats, volunteers, and expatriates from all walks of life.

Web: www.vlstudies.com