Viettonkin Joint Stock Company

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Viettonkin Joint Stock Company chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viettonkin Joint Stock Company, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Viettonkin Joint Stock Company

Viettonkin Joint Stock Company is a multidisciplinary-operated company specializing in Investment Consulting Services, which provides professional services to both domestic and foreign businesses. We now have offices in Singapore, Myanmar, Cambodia, and worldwide partnership. By facilitating business, investment and trade between Vietnam and the rest of the world through innovative and cost-effective development services, we have supported many foreign investors more active and successful in doing business in Vietnam.