Vina Cháo chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Vina Cháo, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Vina Cháo

TẦM NHÌN

- Trở thành công ty thực phẩm “Ngon và lành” hàng đầu tại Việt Nam.

SỨ MỆNH 

- Cung cấp các sản phẩm “Ngon và lành” nhằm nâng cao sức khỏe người Việt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng

- Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh

- Dân chủ và kỷ luật