VITA GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VITA GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VITA GROUP

 VITA Group đã lựa chọn việc luôn sát cánh với các nhân sự của chúng tôi để hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong quá trình khách hàng giao dịch

Con đường đã chọn và hệ thống khách hàng đa dạng ở hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế đã giúp chúng tôi tích lũy được một lượng tri thức sâu rộng và hết sức thực tiễn quản trị nhân sự, tư vấn đầu tư, hỗ trợ giao dịch và quản trị rủi ro cho khách hàng  

Chúng tôi thấu hiểu một điều rằng chỉ có phụng sự mới có thể THÀNH CÔNG, đó là quá trình không ngừng hoàn thiện để phát triển khách hàng và đối tác của chúng tôi 

VITA GROUP Tuyển dụng

Thực Tập Sinh Ngoại Hối

05/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian