VOIS VIETNAM Pty Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VOIS VIETNAM Pty Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VOIS VIETNAM Pty Ltd

VOIS Việt Nam, VOIS - Voice of International Students là một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho tiếng nói của du học sinh quốc tế. Tạp chí VOIS là một kênh cung cấp thông tin thiết thực để kết nối các du học sinh, các tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp. VOIS được thành lập với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng du học sinh và phát triển ra các nước trở thành đại diện cho tiếng nói của học sinh trên toàn thế giới. Logo và tên gọi của chúng tôi đã thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh đại diện tiếng nói của học sinh, xây dựng cầu nối giữa các học sinh, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ.