VPDD CAMFOREVER KOREA TẠI HÀ NỘI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

VPDD CAMFOREVER KOREA TẠI HÀ NỘI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VPDD CAMFOREVER KOREA TẠI HÀ NỘI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VPDD CAMFOREVER KOREA TẠI HÀ NỘI

Văn Phòng Đại diện CAMFOREVER KOREA TẠI HÀ NỘI thành lập năm 2014 với 100% vốn Hàn Quốc. Chuyên ngành sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu Hàn Quốc, Mỹ...

VPDD CAMFOREVER KOREA TẠI HÀ NỘI Tuyển dụng