VPĐD Gaia Management Consulting

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

VPĐD Gaia Management Consulting chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VPĐD Gaia Management Consulting, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VPĐD Gaia Management Consulting

Chúng tôi hỗ trợ phát triển nguồn nhân sự của Quý công ty, khi đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công cho việc kinh doanh của Quý công ty. Chúng tôi thiết kế và tạo nên một chương trình đào tạo dựa trên ứng dụng WEB, phù hợp cho các nhân viên không chỉ có thể học tập kiến thức mà còn có thể ứng dụng những kiến thức đó vào công việc hàng ngày của họ.