VPĐD LP FOODS PTE. LTD. TẠI TP.HCM ( SINGAPORE )

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

VPĐD LP FOODS PTE. LTD. TẠI TP.HCM ( SINGAPORE ) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của VPĐD LP FOODS PTE. LTD. TẠI TP.HCM ( SINGAPORE ), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu VPĐD LP FOODS PTE. LTD. TẠI TP.HCM ( SINGAPORE )

Since 1920s, LP Foods legacy dates back to the years Amati Vongole, a respected family business man who pioneered processing and canning of clams in Europe and in the ‘80s actively exported them to the big players in USA and Japan.