Wash Firends Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Wash Firends Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Wash Firends Vina

Wash Friend Vina is 100% foreign owned capital under Wash Friend Korea – one of the well-known laundry machines supplier in Korea.We are supplying Huebsch machines from Alliance Laundry Systems LLC- the leading worldwide manufacturer of commercial laundry equipment to laundromats and on-premises laundries (OPL), as well as commercial-quality washers and dryers for the home.