WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM

Wipro Consumer Care Vietnam (https://wiprounzavncareer.com/) is the third largest non-paper personal care businesses in the market with annual double-digit growth and highly-appreciated brands such as Enchanteur, Romano and Izzi,...

WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM Tuyển dụng

Nhân Viên Vận Hành Máy

31/01/2021
Bình Dương
Toàn thời gian