WOW X chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của WOW X, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu WOW X

​We're WOW X

Started in 2019 by Ari Nguyen, WOW X has always aimed at being a boutique, consultative graphic design firm. We live and breathe graphic design, which is the main area of our focus.

In addition, our team members have many years of experience within the fields of the graphic designer, virtual design, web design, and computer programming. We're passionate about client's success and go the extra mile to ensure ultimate satisfaction.

Visit our cozy office, let's have coffee, talk about : web design, branding, identity, and graphic design.