Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Xbot JSC

4.8
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Xbot JSC và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
14/07/2020
"Môi trường làm việc thân thiện"
Điểm trung bình
4.8

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Nhân viên được bày tỏ ý kiến, sếp tốt, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện
Điều tôi không hài lòng
không có điều gì cần cải thiện
5
4
5
5
5

Giới thiệu

We Are Startup Astronauts

Education is so important in our life and matters for economic development. That's why developed countries focus on education more than developing countries. Whereas Industry 4.0 is about to affect almost areas in manufactoring and administration. We aims to become Vietnam's leading Education 4.0 provider in next 5 years.

XBOT creates an ecosystem that links educational objects including parents and society by introducing creative solutions to solve remaining educational problems, the need for understanding and companion to their children who are in the age of early childhood and primary schools. Furthermore, from our existing customer, XBOT also provides another ecosystem, focusing on human's diet such as nutrition, health, weight control, etc.

498A/T trung Mỹ Tây 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM