Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - CN Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - CN Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - CN Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - CN Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

Xí nghiệp QLVH đường cao tốc BGLS - Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả. 

Thực hiện quản lý, vận hành, bảo trì đoạn tuyến Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và QL1.