Xí nghiệp TK21 -Công ty Duyên Hải

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Xí nghiệp TK21 -Công ty Duyên Hải chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Xí nghiệp TK21 -Công ty Duyên Hải, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Xí nghiệp TK21 -Công ty Duyên Hải

Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Xí nghiệp TK21-Chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải là một thành viên trực thuộc Công ty Duyên Hải, hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 0105753635-002 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lại ngày 17 tháng 02 năm 2012. Lĩnh vực hoạt động là xây dựng và kinh doanh thương mại. Qua hơn 19 năm hoạt động địa bàn rộng khắp trên cả nước, đơn vị không ngừng trưởng thành vững chắc về mọi mặt. Trong những năm qua Xí nghiệp đã thi công nhiều công trình có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế - chính trị - Quốc phòng - An ninh tại các vùng trong cả nước: dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại; xây dựng các đồn Biên phòng, đường Tuần tra biên giới cũng như các đường giao thông đô thị và hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng phục vụ văn hóa như Thư viện, Nhà hát và trường học, doanh trại, Nhà công vụ, sở chỉ huy…. Với đội ngũ cán bộ gần 200 người. Doanh thu hàng năm 200 – 300 tỷ, Xí nghiệp ngày càng phát triển và mở rộng sản xuất. Do vậy nhu cầu tuyển dụng và bổ sung thêm cán bộ kỹ thuật là rất cần thiết để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển.