Xpath chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Xpath, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Xpath

We’re a team of 4 people (Vietnamese/Japanese) who love to build things. We created Xpath.co as platform to connect expats with local people to share. As a early stage employee, you will be the one in charge of creating Xpath identity. With us, you’ll get exposure to many aspect of running a start up and experiementing things.

Come talk with us if you want to know more.