YMESE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của YMESE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu YMESE

Started humbly in Singapore with only two people in 2016, we are now expanding our team to meet our full potential.

Our Vision is to build an international brand with amazing products that Empower and Change lives of 100 millions of people. We aim to become the best medium-sized company in Da Nang to work for in 3 years' time.

Here are what we value:

  • People First
  • Incomparable Services
  • Amazing Working Culture

YMESE Tuyển dụng