Zen8Labs chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Zen8Labs, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Zen8Labs

The founders are all builders who have deep experience and technical expertise on mobile and building scalable software to meet any customer's need.

We have people who are senior engineer at Uber, staff engineer at fast growing company, world class designer or first runner-up of Facebook Hacker Cup. We have delivered multiple sleek mobile apps or architected a backend that supported 200,000 concurrent users.