Giải pháp đánh giá năng lực nhân sự chuyên nghiệp

Là bộ công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp phân tích tính cách, đánh giá trí thông mình nổi trội, điểm mạnh, điểm yếu của của nhân sự thông qua các bài trắc nghiệm. Từ đó doanh nghiệp có thể sắp xếp các vị trí làm việc phù hợp và khai thác tối đa tố chất của từng nhân sự.

Trắc nghiệm tính cách MBTI

Trắc nghiệm tính cách MBTI là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. Kết quả MBTI có thể sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp về tính cách của ứng viên với công việc cũng như môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Trắc nghiệm đa trí thông minh MI

Là bài trắc nghiệm được dùng để đánh giá và phân loại tố chất theo hệ phân loại Đa Trí thông minh của Howard Gardner, bài Trắc nghiệm MI là công cụ được dùng để nhận diện điểm mạnh cũng như điểm yếu của mỗi cá nhân.

Trắc nghiệm chỉ số thông minh IQ

IQ trong tiếng Anh là được viết tắt của từ "lntelligent Quotient" được hiểu đơn giản là chỉ số thông minh của con người và được sử dụng trong ngành tâm lý học nhằm định giá trị thông minh của một con người.

Trắc nghiệm trí thông minh cảm xúc EQ

EQ là viết tắt của Emotional Quotient có nghĩa là chỉ số cảm xúc. Người có EQ cao có khả năng nhận biết, đánh giá và điều tiết cảm xúc của bản thân và mọi người rất tốt, do vậy thường trở thành những nhà lãnh đạo xuất chúng.
Ứng viên làm bài trắc nghiệm