Nâng cấp tài khoản

Mở khóa nhiều quyền lợi hơn

Loại tài khoản
 • Thời hạn sử dụng
 • Số lượng CV
 • Số lượng Cover Letter
 • Thời gian chờ khi tải CV và Cover Letter
 • Biểu tượng xác minh tài khoản
 • Sử dụng mẫu CV Cao Cấp
 • Sử dụng mẫu Cover Letter Cao Cấp
 • Ẩn biểu tượng ©topcv.vn
 • Ưu tiên đẩy Top hiển thị với NTD 1 lần/ngày
 • Gói quà tặng từ đối tác Gitiho
 • Tài khoản PRO trị giá 299K. Tìm hiểu thêm
 • Khoá học Tin học VP: Word / Excel / Power Point
Thường
Miễn phí
 • Vĩnh viễn
 • 6
 • 6
 • 5s
Đã xác thực
Miễn phí
 • Vĩnh viễn
 • 6
 • 6
 • 5s
Pro VIP
50,000 VNĐ
 • 1 tháng
 • 12
 • 12
 • 3s
Education VIP
500,000 VNĐ
 • 1 năm
 • 12
 • 12
 • 3s

Nhận được qua các chương trình hợp tác của TopCV & đơn vị đào tạo trên cả nước.

Tìm hiểu thêm
Premium VIP
500,000 VNĐ
 • 1 năm
 • 20
 • 20
 • 1s