Dành cho ứng viên

Dành cho nhà tuyển dụng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Ngày cập nhật: 01/07/2023
Ngày hiệu lực: 01/07/2023

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với TopCV.vn (gọi tắt là TopCV). Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này (Sau đây gọi tắt là “Chính Sách Bảo Mật”) vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ trên trang web TopCV. Thông Báo Chính Sách Bảo Mật này giải thích:
 • Loại thông tin cá nhân của bạn được TopCV xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ của TopCV.
 • Cách thức TopCV xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ của TopCV.
 • Mục đích TopCV thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba mà TopCV có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • Cách thức TopCV giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Chính Sách Bảo Mật này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ của TopCV ngay sau khi TopCV đã gửi thông báo và được bạn chấp thuận. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của TopCV. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của TopCV, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này.

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Khi đăng ký Dịch vụ của TopCV
  • Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ nào của TopCV, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành (bao gồm cả các lần cập nhật).
  • Bất cứ thông tin cá nhân nào do TopCV yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để TopCV xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, TopCV sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.
 2. Từ việc sử dụng các Dịch vụ của TopCV của bạn
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào của TopCV. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà TopCV có thể thu thập trực tiếp từ bạn: tuổi, ngày sinh, điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động, hình ảnh cá nhân, học vấn, sở thích cá nhân, kinh nghiệm làm việc, lịch sử truy cập, tìm việc, ứng tuyển, các thông tin khác liên quan đến Hồ sơ việc làm (CV) của bạn, các thông tin liên quan đến việc sử dụng các công cụ tính lương, bài thi trắc nghiệm:
   • + Nếu bạn lựa chọn để thêm người giới thiệu trong hồ sơ, TopCV sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email, vị trí công việc và các thông tin cụ thể khác của những người này. Thông tin này sẽ được đính kèm trong hồ sơ xin việc của bạn và nhà tuyển dụng có thể liên lạc với người giới thiệu hồ sơ đó để lấy thông tin tham khảo cho hồ sơ xin việc của bạn.
   • + Nếu bạn muốn TopCV ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, TopCV sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.
  • Từ việc truy cập và đồng ý với các nội dung điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, bạn đã cho phép TopCV được thu thập và xử lý và kiểm soát các thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nêu tại Điều 2 của Thỏa thuận này
 3. Khi bạn truy cập các Dịch vụ của TopCV
  • Khi bạn truy cập bất cứ trang web nào thuộc hệ thống TopCV, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiệt bị truy cập khác.
  • TopCV có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang web nào thuộc hệ thống TopCV, bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.
  • Cookies cho phép TopCV lưu lại các trạng thái dữ liệu của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp TopCV thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng. TopCV có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.
  • Bạn có thể gỡ bỏ Cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt Internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt Internet của bạn không chấp nhập cookies.
  • TopCV cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép TopCV đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích TopCV xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
  • Xác định danh tính của bạn.
  • Đánh giá và/hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn.
  • Phân tích thông tin hồ sơ của bạn để giới thiệu gợi ý việc làm cho bạn dựa trên thông tin phân tích.
  • Chia sẻ thông tin dữ liệu tìm việc và hồ sơ ứng viên của bạn cho nhà tuyển dụng
  • Cung cấp một trong các Dịch vụ của TopCV mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều hành và quản lý các Dịch vụ của TopCV đã cung cấp cho bạn.
  • Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của TopCV.
  • Cải thiện các cơ hội thay đổi công việc của bạn hoặc sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn.
  • Xác minh trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn bằng việc liên lạc trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu/các cơ quan chuyên môn.
  • Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ của TopCV mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến TopCV liên quan đến các Dịch vụ của TopCV.
  • Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ của TopCV.
  • Duy trì và phát triển các Dịch vụ của TopCV.
  • Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để TopCV nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ của TopCV.
  • Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ của TopCV để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn.
  • Hỗ trợ TopCV am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn để TopCV có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.
  • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Khoản 1 nêu trên bởi đây là mục đích của bạn khi sử dụng dịch vụ của TopCV và là cách để TopCV có thể đáp ứng dịch vụ của bạn . Nếu bạn không đồng ý để TopCV xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với TopCV cho các Dịch vụ của TopCV và ngừng sử dụng các Dịch vụ do TopCV cung cấp.
 3. TopCV sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Khoản 1 Điều này.
 4. Ngoài ra, TopCV có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn:
   - Các Dịch vụ khác của TopCV như: Giới thiệu việc làm, Giới thiệu khóa học, sự kiện, tin tức, Kết nối nhà tuyển dụng,...
   - Các dịch vụ của các bên thứ ba mà TopCV thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.
  • Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web TopCV và/hoặc các thông tin Dịch vụ của TopCV.
  • Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng các Dịch vụ của TopCV.

3. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

 1. TopCV trao cho bạn sự chọn lựa để CV của mình trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ TopCV. Có hai cách để thực hiện:
  • Bạn có thể lưu trữ hồ sơ của bạn trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ TopCV, nhưng không cho phép hồ sơ này được tìm kiếm bởi Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản TopCV Partner. Không cho phép hồ sơ của bạn được tìm kiếm có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để nộp đơn xin việc trực tuyến, nhưng Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản TopCV Partner sẽ không có quyền truy cập để tìm kiếm thông qua cơ sở dữ liệu Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ TopCV.
  • Bạn có thể cho phép thông tin hồ sơ và thông tin dữ liệu tìm việc của bạn được tìm kiếm bởi hoặc hoặc gợi ý cho những Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản TopCV Partner. Khi bạn lựa chọn để hồ sơ của mình được tìm kiếm hoặc gợi ý, toàn bộ thông tin lý lịch, thông tin cá nhân, và dữ liệu tìm việc của bạn sẽ hiển thị đối với các Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản TopCV Partner khi họ lưu trữ qua Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ TopCV.
  • Trong trường hợp bạn đồng ý chia sẻ với Nhà tuyển dụng về thông tin dữ liệu tìm việc của bạn, TopCV sẽ trở thành đơn vị trung gian kết nối và chia sẻ thông tin này cho Nhà tuyển dụng dựa trên sự đồng ý của bạn. Việc kết nối này có thể phát sinh một số khoản phí để duy trì hoạt động vận hành của hệ thống, tuy nhiên, toàn bộ các khoản phí này sẽ do Nhà tuyển dụng phải chi trả và Ứng viên không phải chi trả khoản phí này.
 2. TopCV nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ TopCV mà chỉ dành cho những người đã đăng ký với các Dịch vụ của TopCV, những người này có thể giữ lại một bản sao của hồ sơ của bạn trong các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu riêng của họ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn là người có quyền chấp thuận hoặc từ chối để Nhà tuyển dụng truy cập vào Hồ Sơ của bạn.
 3. TopCV sẽ thực hiện các bước hợp lý để các bên chưa được đề cập ở trên sẽ không đạt được quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ TopCV, khi chưa có sự đồng ý của TopCV. Tuy nhiên, TopCV không chịu trách nhiệm đối với việc lưu giữ, sử dụng hoặc tính bảo mật của hồ sơ của bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Mặc dù quy định tại Khoản 3.1, TopCV có quyền truy cập đầy đủ đến hồ sơ của bạn cho mục đích quy định tại Khoản 2.1 để thực hiện các Dịch vụ TopCV.
 5. Bạn có thể được kích hoạt lại tài khoản khi đã bị vô hiệu hóa nếu được sự chấp thuận từ TopCV.
 6. Ngoài các quyền được quy định tại các khoản 1,2,3,4,5 Điều này, bạn có đầy đủ các quyền của chủ thể dữ liệu được quy định tại Điều 9 Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của TopCV là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ:
  • - Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân.
  • - Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ TopCV. Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.
  • - Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ TopCV.
  • - Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ TopCV bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi.
 2. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó TopCV sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã gửi đến các Nhà tuyển dụng hoặc được lưu xuống bởi các Nhà tuyển dụng, Chủ sở hữu tài khoản (muốn có CV) được thực hiện trước thời điểm bạn gửi yêu cầu xóa tài khoản đến TopCV.

  Dưới đây là các bước để bạn có thể xóa tài khoản của mình khỏi hệ thống của TopCV

  • Gửi email về hòm mail hotro@topcv.vn với tiêu đề Yêu cầu xóa tài khoản
  • Sau khi TopCV nhận được yêu cầu qua email, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin
  • Thực hiện xóa tài khoản khỏi hệ thống và thông báo phản hồi lại qua email trong thời hạn 72 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của bạn.

5. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

TopCV sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, TopCV, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của TopCV có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và Nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. TopCV cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. TopCV có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
 2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên TopCV, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hotro@topcv.vn.

7. NHỮNG BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các Dịch vụ của TopCV và bạn đến các cơ hội phù hợp:
  • Các Nhà tuyển dụng / Doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự
  • Các bên thứ ba ký hợp đồng với TopCV để hỗ trợ TopCV thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ TopCV cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau:
   - Dịch vụ hồ sơ/đánh giá.
   - Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.
   - Cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp
  • Các đối tác chiến lược làm việc với TopCV để cung cấp một trong các Dịch vụ của TopCV hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu tới người dùng TopCV.
  • Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.
  • Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.
  • Các tư vấn chuyên nghiệp của TopCV khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho TopCV.
  • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của TopCV (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ TopCV mà họ sở hữu.
  • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.
 3. TopCV không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được ký kết trong hợp đồng với TopCV.

8. NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho TopCV các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với TopCV qua email hotro@topcv.vn.
 2. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho TopCV mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh), bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho TopCV, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).
 3. Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 1, 2 Điều này, bạn có đầy đủ các nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

9. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

 1. Mất dữ liệu vào các đối tượng mà ứng viên cho phép nhầm/ lỗi.
 2. Các đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các mục tiêu bất hợp pháp sau khi được bạn chia sẻ.
 3. TopCV có thể đánh giá và phân tích sai dữ liệu của bạn khi bạn không có sự cập nhật thường xuyên khi có thay đổi.

10. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Từ ngày chính sách này có hiệu lực cho đến ngày Bạn (chủ sở hữu dữ liệu) có yêu cầu bằng văn bản về việc từ chối cho phép xử lý dữ liệu gửi cho TopCV theo thông tin liên lạc bên dưới.

11. CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGOÀI PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

TopCV có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi địa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần của một trong các Dịch vụ của TopCV.

12. CÁC TRANG LIÊN KẾT

 1. Các trang web thuộc TopCV có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. TopCV không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.
 2. Bạn có thể truy cập vào trang của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ đăng nhập như là Facebook Connect. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email để nhập trước vào mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cung cấp cho bạn các tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này trên trang hồ sơ cá nhân của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.
 3. Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như các widget và nút like/share/comment Facebook, hoặc các chương trình tương tác mini chạy trên trang web của chúng tôi. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi, và có thể cài đặt cookies để kích hoạt các Tính năng hoạt động tốt. Các Tính năng Truyền thông Xã hội và các widget được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc cung cấp trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với những Tính năng này được quản lý bởi chính sách bảo mật của bên cung cấp.

13. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

 1. Khi sử dụng các Dịch vụ của TopCV, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của TopCV như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với TopCV qua email hotro@topcv.vn.
 2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/cao đẳng/đại học/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng công bố thông tin các nhân của bạn với TopCV.

14. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

TopCV không chủ định thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc không chủ ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ không nhắm tới trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể có thông tin từ hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi về Thông Báo Chính Sách này, vui lòng gửi email tới địa chỉ hotro@topcv.vn để được giải đáp nhanh nhất.

Trung tâm hỗ trợ ứng viên
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
Ms. Hương Nguyễn
TopCV thường phản hồi trong vòng 24h
Trung tâm hỗ trợ dịch vụ

Ms. Hương Nguyễn

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ

TopCV cam kết sẽ xử lý các vấn đề của bạn trong vòng tối đa 24h.

Tổng đài: (024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Trong trường hợp không liên lạc được, vui lòng gửi hỗ trợ tới email: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Họ tên *
Email *
Số điện thoại *
Vấn đề cần hỗ trợ *
Gói dịch vụ *
Mô tả vấn đề cần hỗ trợ *

Gửi yêu cầu thành công

TopCV sẽ gửi phản hồi qua email bạn đã nhập trong vòng tối đa 24h.

Liên hệ hotline nếu sau 24h bạn chưa nhận được phản hồi qua email:
(024) 6680 5588 (Giờ hành chính)

Hoặc email trực tiếp cho TopCV tại địa chỉ: hotro@topcv.vn

Xin cảm ơn!