Sự kiện - Hội thảo - Cuộc thi nổi bật

Xoay quanh các chủ đề liên quan đến kỹ năng, học tập, giúp các bạn trẻ
đặc biệt là sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội để phát triển bản thân tốt nhất

Tháng 11

8

Thứ tư

Ra mắt tạp chí "Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á-Thái Bình Dương"

Từ 18h00 - 20h00 ngày 8/11/2017
Hội trường L’Espace

24-26 Tràng Tiền, Hà Nội

Giá vé: Miễn phí
Giới thiệu

Conférence | Hội thảo

Présentation et lancement de la revue de recherche « La Francophonie en Asie-Pacifique »
La littérature vietnamienne francophone: un renouveau est-il possible ?

Giới thiệu và ra mắt ấn phẩm khoa học « Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á Thái Bình Dương »
Văn học Việt Nam Pháp ngữ: cơ hội mới cho sự khởi sắc?

08.11.2017 - 18h00
Auditorium de L’Espace | Hội trường L’Espace
Entrée libre | Vào cửa tự do
Traduction simultanée | Dịch song song Pháp - Việt

Intervenant: 
- Ngô Tự Lập, Directeur, Institut Francophone International – Université Nationale du Vietnam, à Hanoi.
- Corinne Flicker, Professeur de littérature, Université Aix-Marseille
- Tôn Thất Thanh Vân, Professeur de littérature, Université Paris-Est Créteil Val de Marne

Diễn giả:
- Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN
- Corinne Flicker, Giáo sư văn học, Đại học Aix-Marseille
- Tôn Thất Thanh Vân, Giáo sư văn học, Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne

La Francophonie en Asie-Pacifique (FAP) est une revue de recherche interdisciplinaire publiée par l'Institut Francophone International – Université Nationale du Vietnam, Hanoi, en partenariat avec les Presses Universitaires de Provence (PUP), service d’Aix-Marseille Université. 

FAP là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản đại học Provence (Cộng hòa Pháp). Là một diễn đàn khoa học, FAP công bố các công trình nghiên cứu của tất cả các nhà nghiên cứu, hàn lâm hoặc thực hành, trong nước và nước ngoài liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Đơn vị tổ chức
Sự kiện tương tự
Hết hạn tham gia
Office Tour VNP Group - Tham Quan Trải Nghiệm Doanh Nghiệp
Sự kiện
Hà Nội
Hạn chót 05/10/2017
Hết hạn tham gia
Éphémère - Acoustic Music Night
Sự kiện
Hồ Chí Minh
Hạn chót 13/10/2017
Hết hạn tham gia
Hội thảo ''cưa đổ" nhà tuyển dụng
Sự kiện
Hà Nội
Hạn chót 15/10/2017