70 Pixels Co., Ltd

http://70pixels.com/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

70pixels is a digital strategy and experience design company based in Ho Chi Minh City. We have a relaxed, open and friendly environment and are looking for a hardworking, fun-loving colleague to join our growing team. 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

199/6 Hoang Van thu, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội