AIA Exchange Văn phòng Đà Nẵng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Exchange by AIA

Văn phòng làm việc của một thế hệ Chuyên viên hoạch định tài chính năng động và chuyên nghiệp,

Học viện Ngoại hạng - nơi các Chuyên viên hoạch định tài chính được huấn luyện theo các chương trình tiêu chuẩn thế giới.

Trung tâm dịch vụ khách hàng - nơi khách hàng có thể nhận được sự tư vấn tài chính, cũng như thực hiện các giao dịch bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận tiện. 

AIA exchange là kênh kinh doanh đang hoạt động thuộc sở hữu của công ty AIA Việt Nam.

THÔNG TIN CÔNG TY

50 Bạch Đằng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ