GIỚI THIỆU CÔNG TY

Akira GROUP tập trung đầu tư vào lĩnh vực TMĐT, hệ thống của hàng theo chuỗi, Xúc tiến thương mại, nhượng quyền thương hiệu và đầu tư tài chính.

Tháng 07/2020 Akira Group chính thức tham gia vào lĩnh vực Bất động sản

AKIRA GROUP

Akira Group Được thành lập năm 2016. Sau quãng thời gian phát triển và định hướng mục tiêu mở rộng mô hình công ty mẹ con và các chuỗi liên kết.Mục tiêu lấy Akira Group làm công ty tổng của các chuỗI kinh doanh và các công ty con khác.

Akira Group tập trung đầu tư vào lĩnh vực TMĐT, hệ thống của hàng theo chuỗi, Xúc tiến thương mại, nhượng quyền thương hiệu và đầu tư tài chính.

Với sứ mệnh “Nâng cao giá trị sống”, hiện nay Akira Group tập trung phát triển với các lĩnh vực cốt lõi gồm:

THÔNG TIN CÔNG TY

288 TRẦN NÃO P BÌNH AN QUẬN 2

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ