GIỚI THIỆU CÔNG TY

ALLA EDU là hệ thống trường Anh ngữ quốc tế đến từ Mỹ. Không chỉ dạy học sinh sử dụng tiếng anh như ngôn ngữ thứ 2 , mà còn trang bị vốn kiến thức và kỹ năng mềm để hòa nhập với nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

THÔNG TIN CÔNG TY

số 3 Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Tp Vinh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ