AMEGA Broker chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của AMEGA Broker, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu AMEGA Broker

International broker AMEGA was founded in 2018. The company offers clients services in financial markets. We have opened the representative office in Ho Chi Ming City in November 2019.

We prioritize cooperation with our clients, the development of mutually beneficial cooperation with our partners and the development of our company.