GIỚI THIỆU CÔNG TY

Apax English Láng Hạ là cơ sở đầu tiên của Hệ thống Giáo dục Apax English.

Địa chỉ: Tầng 7, 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 7, 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ