Aris Hotel

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Aris Hotel - Khách sạn view biển Vũng Tàu

Kinh doanh dịch vụ lưu trú

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

11/1 Trần Quý Cáp, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội