Asahi Beverages Vietnam Joint Stock Company

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

ASAHI, formerly Tan Viet Xuan Production Joint Stock Company which was established in 1999. Our specialized productions are Ultra High Temperature milk and sweetened condensed creamer.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

5F, EBM Building, 394, Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội