ASIF (Australasia Social Impact Foundation)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

ASIF (Australasia Social Impact Foundation) là một tổ chức thiện nguyện tại Úc và Việt Nam có tầm nhìn hướng tới một xã hội Việt Nam với các hoạt động nhân đạo nơi các nguồn lực xã hội được vận hành và hợp tác một cách hiệu quả nhằm tạo cơ hội cho những người yếu thế được thụ hưởng một cuộc sống tốt đẹp, phát huy những tiềm năng của chính họ để vươn lên.

  • Với một niềm tin “Tin vào phẩm giá của con người / We believe in inherent dignity of every person”,
  • Lĩnh vực chính: y tế, giáo dục và việc làm. 

Các sứ mạng ASIF mong muốn đạt được:

1. Làm giảm bớt những khổ đau trong hiện tại thông qua việc hỗ trợ phát triển các hoạt động chăm sóc nhân đạo: hỗ trợ các sáng kiến, khởi xướng cải thiện việc tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và dạy nghề chất lượng cao nhằm mở rộng các cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho những người yếu thế;

2. Phát triển một môi trường hoạt động từ thiện-xã hội chuyên nghiệp và hiệu quả bằng cách nâng cao năng lực về quản trị, năng lực chuyên môn và tiếp thị xã hội cho các tổ chức cộng đồng;

3. Kết nối và phát triển các mối quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế và địa phương giữa các tổ chức cộng đồng, các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các nhà tài trợ cá nhân nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cho hoạt động nhân đạo và phát triển;


TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

62 Tân Canh, Phường 1. Quận Tân Bình, HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ