Awards Shipping Agency (Korea - Vietnam) Ltd.

http://www.hkkorea.co.kr

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Đại lí KOREA tại Việt Nam

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

1st Floor, Khanh Hoi Building, Lot 2/3C Le Hong Phong St., Ngo Quyen Dist., Hai Phong, Viet Nam.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội