Ban hang

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Bán hàng cho học sinh thời gian từ 6h-8h sáng các ngày trong tuần

Lương tính theo giờ 15k/h

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

27nguyen cong hoan ha noi

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội