Bảo hiểm Daii-chi Nhật Bản

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là tiền thân của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Tương hỗ Dai-ichi (Dai-ichi Mutual Life Insurance Company) được thành lập vào năm 1902 và là công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên của Nhật Bản. Dai-ichi Mutual Life rời khỏi cơ cấu công ty tương hỗ, cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo vào năm 2010, và chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần vào năm 2016 (Dai-ichi Life Holdings Inc.). 

THÔNG TIN CÔNG TY

108 phố Nguyễn Hoàng, p. Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ