GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

1

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

5.0

THÔNG TIN CÔNG TY

69 PHẠM TUẤN TÀI, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ