BAZA COMPANY

Bazaphoto.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Baza Company - Nâng cao hình ảnh thương hiệu. 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

03/94 Hồng Bàng - Tp. Vinh - Nghệ An

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội