BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

3
Điều Dưỡng Viên
Bếp Bánh
Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester)

THÔNG TIN CÔNG TY

55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ