GIỚI THIỆU CÔNG TY

TẦM NHÌN

Là bệnh viện Nhi khoa tốt nhất Việt Nam và là một trong 3 bệnh viện hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Nhi khoa.

SỨ MẠNG

Bệnh viện Nhi Trung ương cam kết:

• Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trẻ em tốt nhất Việt nam

• Đầu tư , ứng dụng các công nghệ cao và hiện đại để đạt được kết quả ngày một tốt hơn cho sức khoẻ trẻ em

• Phát triển trung tâm đào tạo và nghiên cứu nhi khoa

• Chỉ đạo phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trẻ em trong cả nước

• Duy trì các mối quan hệ và hợp tác quốc tế

• Cung cấp môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ viên chức của bệnh viện

GIÁ TRỊ

• Lợi ích của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu

• Tiên tiến nhất trong chăm sóc bệnh nhân và trong các dịch vụ khác

• Sáng tạo và đổi mới

• Đoàn kết và hợp tác

Được Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt xây dựng hoàn tất và nhất trí vào ngày 21 tháng 11 năm 2009

THÔNG TIN CÔNG TY

252 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ