GIỚI THIỆU CÔNG TY

At BREN Inc., we maximize customer value through world class trading practices and continually striving for excellence in the products and service. We aims to be the best trading company in Asian market, which has affiliations with distinguished suppliers and ISO 9002 International Quality Certified manufacturers and designers.

TUYỂN DỤNG

3
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng
Marketing Officer
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

Metro Manila, Philippines

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ