Best Resource Enterprise Network Inc.

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Best Resource Enterprise Network Inc. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Best Resource Enterprise Network Inc., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Best Resource Enterprise Network Inc.

At BREN Inc., we maximize customer value through world class trading practices and continually striving for excellence in the products and service. We aims to be the best trading company in Asian market, which has affiliations with distinguished suppliers and ISO 9002 International Quality Certified manufacturers and designers.