BestWork

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Tuyển dụng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực

- Tư vấn xây dựng KPI, BSC 

- Cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kinh doanh Bất động sản

- Cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm

- Tư vấn phát triển dự án đầu tư 

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

263 Xóm Chiếu, phường 15, quận 4, TP.HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội