GIỚI THIỆU CÔNG TY

Manulife Việt Nam được đánh giá top 10 nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Manulife Việt Nam có chính sách lương thưởng và các dự án mang chất riêng của Manuife

Cty luôn có các chính sách và chế độ phù hợp với nguyện vọng của ứng viên. Nơi đây luôn ghi nhânj những cống hiến của bạn dành cho cty và thưởng xứng đáng với công sức bạn dành cho cty.

các chế độ lương thưởng công khai và quy trình tuyển chọn ứng viên chuyên nghiệp và bám sát năng lực của ứng viên.

Thị trường bảo hiểm còn rất nhiều và đây là cơ hội của bạn để góp phần giúp gia đình Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ nâng cao nhận thức của người Việt về BHNT tại Việt Nam

THÔNG TIN CÔNG TY

1A PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯƠNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ