BHOLDUS

https://bholdus.com/en

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Bholdus is a blockchain dedicated to DeFi applications and NFTs with unprecedented transaction throughput and security. We aim to be the bridge between real-world assets and the crypto space, bringing in the best of both worlds to solve some of the most critical problems faced by both crypto and traditional finance.

Tuyển dụng

Còn 12 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

Cập nhật sau

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội