BPO

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Nhập phiếu tài liệu lên phần mềm có sẵn

- Nội dung tài liệu: 100% nhập số

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

24 Trung Mỹ Tây Quận 12

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội