Brain Juice

brainjuice.ai

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Startup ứng dụng blockchain & AI trong ngành cà phê

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

22 Thành Công, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội