Broad Avenue Group

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Broad Avenue Group is an investment company focusing on real estate acquisition and operation in emerging markets. We determine to drive positive economic impact and added values ​​for the assets we invest in communities. Broad Avenue Group catches high growth of waves in emerging markets through assets acquisition and value-added operations.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội