Bubble Style

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Bubble Style is a Cross-border E-commerce company, focusing on Dropshipping and Print on Demand. In the past 4 years, we have delivered more than 400,000 high-quality products to customers in the United States and European countries.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

104 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội